Antwerpen Goudbank koopt en verkoop goudstaven, goudbaren, gouden munten en penningen aan rechtstreekse goudprijzen van de beurs.Antwerpen Goudbank, Goudbank AntwerpenKlik hier voor meer info :: Antwerpen Goudbank

Archief voor ‘goud algemeen’ Categorie

Rush naar goudmunten en goudbaren

Gepost op 11 juni 2009 17:25

Wie van plan is te investeren in goudbaren en gouden munten kan daar maar best niet lang meer mee wachten, want de kredietcrisis heeft in Nederland zware gevolgen gehad.
De crisis leidde daar tot een ware jacht op baar goud, zodanig zelfs dat de Hollandsche Bank-Unie op een bepaald moment moest melden dat ze geen geen goud meer kon leveren omdat handelaar Engelhard volledig door de voorraad heen zat.

Goud reserveren

Eind oktober 2008 zat Engelhard, het voormalige Drijfhout, volledig door haar voorraad heen en werden de laatste baren van 250 gram verkocht.
De zogenaamde calls, papieren claims, waren bij HBU nog wel verkrijgbaar. Ook werd de mogelijkheid geboden om gouden baar te reserveren, wat meteen massaal gebeurde.
Ook in Duitsland dreigt een schaarste aan baar goud. Vooral de baren van 1 kg zijn schaars, en ook aan munten is er een groot gebrek.
Er wordt dag en nacht gewerkt om de voorraden weer op peil te krijgen, maar de economische crisis is nog niet voorbij. Volgens de experts zouden we intussen het dieptepunt bereikt hebben, maar er is voorlopig nog geen sprake van een grondig herstel.

Op zoek naar baar goud

Al deze factoren maken dat iedereen schreeuwt om gouden baren en munten. Zowel handelaars als banken grijpen in deze tijden van economische baisse terug naar het eeuwig betrouwbare beleggingsmateriaal dat goud altijd geweest is en nog wel een poosje ook zo zal blijven.
Met andere woorden, beschik je over een eigen voorraad goud, hetzij in baren hetzij in munten, dan is het nu het geknipte moment om die ten gelde te maken.
Ook ben je misschien niet van plan om je goud in de nabije toekomst te verkopen, dan nog is het zeker nuttig om de waarde door een goudexpert te laten taxeren. Misschien is het geboden bedrag wel van die aard om je van idee te laten veranderen…

Veilig goud opslaan

Besluit je toch je goud te houden? Dat is uiteraard je goed recht, maar let er op dat je het veilig bewaart want goud lijkt dieven aan te trekken als vliegen op stroop. Zorg op zijn minst voor een veilige kluis op een geheime plek thuis, maar beter nog is dat je goud elders bewaart.
Je kan kiezen voor een veilige kluis in de bank, en ook bieden sommige goudhandelaars zelf de mogelijkheid tot het bewaren van je goud aan. Zorg in ieder geval voor de nodige foto’s en bewijzen van de inhoud en waarde van je kluis.

Doe beroep op een specialist

Uiteraard is het belangrijk voor al je transacties in verband met de inkoop en verkoop van  gouden munten en goudstaven beroep te doen op een diensten van een specialist. Hij zal je een eerlijke prijs aanrekenen gebaseerd op zijn expertise, en hij is ook, wat zeer belangrijk is, te vertrouwen.
Deze voorzorgsmaatregelen zijn nooit nutteloos, want helaas lopen er in de goudbranche heel wat ‘cowboys’ rond.

Over goudstaven en goudbaars

Gepost op 11 juni 2009 17:23

Wie enigszins met fysiek goud vertrouwd is, kent natuurlijk de termen lingot, goudbaar en goudstaaf. In deze bijdrage willen we enige duidelijkheid brengen.

Lingot of goudstaaf

Een lingot is een goudstaaf van precies 1 kg 99,95% zuiver goud. Doorgaans spreekt men gewoon van goudstaaf.
Het maken van goudstaven is in het bankwezen internationaal vastgelegd zodat van standaard goudstaven kan gesproken worden.

De kleinste baar die door een geregistreerde goudraffinaderij gemaakt mag worden  weegt 0.3 gram en ze wordt in Zwitserland sinds 2007 gemaakt.De vraag naar het fysiek goud blijft alvast stijgen.

Goudbaar

Een ander veel voorkomende term is goudbaar. Dit is een reep(je) of staaf goud, zilver of platina. Banken maken veel gebruik van baren om te investeren en als tegenwaarde van hun kapitaal. Edelmetalen zijn waardevast en kunnen in fysieke vorm duurzaam bewaard worden in kluizen.
In goud en zilver hebben we verschillende gewichten in goudbaars:

 • 1 gram 
 • 2,5 gram
 • 5 gram
 • 7,5 gram
 • 10 gram
 • 25 gram
 • 50 gram
 • 75 gram
 • 100 gram
 • 125 gram
 • 250 gram
 • 0,5 kg
 • 0,75 kg
 • 1,0 kg
 • 12,44 kg

Edelmetalen worden verkocht per troy ounce, ongeveer 31,103 gram. Een standaardmaat goudbaar weegt 400 troy ounce, dus ongeveer 12,44 kg.

Midden-Oosten en Azië

Alhoewel goudbaars overal in Europa te verkrijgen zijn, blijft het Midden-Oosten en Azië, met India voorop, de grootste afnemer van goudbaar.
Zwitserland begon in 1995 kleinere goudstaven te maken en ook verschillende Indische banken zijn sinds 2006 begonnen met de ovale muntbaars te vervaardigen. De nationale officiële gouden munten kunnen enkel door de nationale bank vervaardigd worden.

Oncontroleerbaar

Goud blijft moeilijk te controleren, wat specialisten ook proberen. Los van zijn fysieke en intrinsieke waarde is er nog altijd de emotionele meerwaarde, en die kan je niet sturen.
De voorbije jaren worden jaarlijks gemiddeld ruim50 miljoen goudbaar gemaakt. De meeste worden bijna uitsluitend als investering aangekocht, daar waar fancy modellen vooral voor geschenken worden gebruikt.
Juweliers kopen doorgaans weinig goudstaven aan, alhoewel dit de laatste tijd lijkt te veranderen.

Kunstwerken

Wie zijn goudstaaf omdraait, kan daar soms echte kunstwerken op gedrukt of gegraveerd zien. Dan gaat het zeker om een goudbaar die als investering beschouwd wordt, want deze decoratie doet de prijs alleen maar stijgen.
De decoratie verschilt van fabrikant tot fabrikant. Soms gaat het ook gewoon om een officiële stempel van de fabrikant in de vorm van een hologram.

Goud en gouden juwelen

Naast de goudstaven en goudbaren vinden we goud uiteraard ook vaak in de vorm van juwelen terug. Deze zijn niet in eerste instantie als beleggingsvorm bedoeld, maar ze worden het steeds en meer wel.
Volgens de laatste cijfers wordt wereldwijd per jaar ruim 60 biljoen dollar aan juwelen verhandeld. Dit maakt juwelen een van de belangrijkste verbruiksgoederen ter wereld.
Vooral Amerika staat aan de top van de gouden juwelen als markt qua verkoopswaarde. In volume is India de allergrootste verbruiker van gouden juwelen.

Nederlandse minister verkocht goudstaven uit Canada

Gepost op 11 juni 2009 17:21

De Nederlandse ex-minister van Financiën Gerrit Zalm heeft het lange tijd geheim kunnen houden, maar nu is toch uitgelekt dat hij enkele jaren terug een zeshonderdtal goudstaven heeft verkocht die lagen opgeslagen in Canada.

Reserve in goudbaren

Het gaat om goud dat daar destijds was weggeborgen om bij een mogelijke regering in ballingschap toch te voorzien van de nodige financiën om zo een periode van nood te overbruggen. Het goud was er in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog in volle Koude Oorlog naartoe gebracht.

Een veel gebruikte methode, want heel wat regeringen en politici zorgden toen op allerlei plekken voor een strategische reserve aan goudbaren. Fysiek goud is dus vaak een appeltje voor de dorst geweest.

Toen de Koude Oorlog goed en wel helemaal voorbij was, oordeelde Zalm het niet langer nodig deze reserve aan te houden. Het feit dat hij dit nieuws probeerde geheim te houden bewijst dat hij er anderzijds toch niet zeker van was dat de publieke opinie dit zou begrijpen.

Ook is niet bekend wat er met dit geld gebeurd is. Zo kreeg Zalm de kritiek dat hij dit goud stiekem zou gebruikt hebben om financiële putten te dempen, wat hijzelf altijd ontkend heeft.

Koningin Juliana

Historici buigen zich intussen over deze kwestie, niet om een oordeel te vellen over de beslissing van Zalm (die twaalf jaar minister van Justitie was), maar wel omdat het overbrengen van de goudstaven destijds naar Canada in een erg woelige periode gebeurde.

Het zou goed kunnen dat het goud door de toenmalige prinses Juliana naar Canada werd gebracht. Zij vond toen in Canada voor haarzelf en haar kinderen een veilig onderkomen.

7,5 ton aan puur goud

De goudreserve van de Nederlanders in het buitenland speelt bepaald tot de verbeelding als we de waarde ervan wat nauwer onderzoeken.

In totaal gaat het om 7,5 ton aan puur goud, een ware schat die iedereen in zijn bezit zou willen hebben. Niet in het minst tot voor kort de Nederlandse regering, die het goud als een leuk extraatje beschouwde. Zeker in volle Koude Oorlog was af en toe de verleiding erg groot om dit geld aan te wenden.

Boekwinst

De kritiek dat Zalm het goud zou misbruikt hebben wordt meteen tegengesproken door het feit dat hij de opbrengst van de goudverkoop heeft moeten wegstrepen tegen de aankoopprijs. Per saldo resteerde nog een boekwinst van zowat 60 miljoen euro, een aardig opkikkertje voor de Nederlandse schatkist.

Goudverkoop door de Nederlandsche Bank-Unie

Goudverkopen is trouwens niets nieuw voor de Nederlandse regering. Zo heeft de Nederlandsche Bank-Unie de voorbije jaren al bij meerdere gelegenheden goud uit eigen voorraden te koop aan geboden. Dit op momenten dat de goudprijs onverwacht piekte, en dat is de laatste tijd wel vaker het geval geweest.

Meteen het mooiste bewijs dat investeren in puur goud een rendabele investering is. Regeringen en politici willen niet het minste risico nemen, ook al omdat ze werken met het geld van de belastingbetaler en zich geen verkeerde investeringen kunnen veroorloven.

Ligt er wel goud in Fort Knox?

Gepost op 11 juni 2009 17:18

Vraag aan tien voorbijgangers war volgens hen de voorraden baar goud van Amerika liggen en de meesten zullen zeggen: in Fort Knox. Toch zijn er insiders die beweren dat het Amerikaanse goud daar allang niet meer ligt.

Als kind hoorden we al legendarische verhalen over de immense schatten die in Fort Knox liggen opgestapeld. In onze kinderlijke verbeelding zagen we goudstaven en goudbaren die bijna tot aan de hemel reikten.

Niet minder dan 8 miljoen kg goud zou er in Fort Knox moeten liggen, zo gaan de geruchten. Anderen spreken van 147 miljoen troy ounces, goed voor ruim 100 miljard dollar.

New Deal

De goudkluis in Fort Knox, gelegen in het landelijke Kentucky, werd in 1936 gebouwd. Ze was een onderdeel van de New Deal politiek van Franklin D. Roosevelt die verorderde dat het private bezit van goud verboden was. Het ging zelfs zo ver dat de Amerikanen al hun goud, met uitzondering van trouwringen en antieke gouden munten, weer moesten inleveren.

Op die manier wilde Roosevelt het vertrouwen in de ook toen wankele Amerikaanse dollar te herstellen en goud als betaalmiddel te verbieden door het uit roulatie te halen.

Al het opgehaalde goud werd omgesmolten tot goudstaven die in Fort Knox werden opgeslagen.

Gouden Standaard

Deze enorme berg aan goudbaren vormde de basis van de zogenaamde Gouden Standaard waarmee na de Tweede Wereldoorlog het geldsysteem en vooral de dollar gedekt werd. In theorie moest toen een dollar voor de geldende waarde aan goud kunnen omgewisseld worden.

Dit systeem bleek op lange termijn niet houdbaar, en president Nixon schafte de Gouden Standaard in 1971 af omdat tal van landen voortdurend Amerikaanse dollars en waardpapieren tegen goud inwisselden en het land op een dreigend faillissement afstevende.

Samenzweringstheorieën

Het opzeggen van de Gouden Standaard vormde de basis voor de eerste samenzweringstheorieën als zou het goud van de Verenigde Staten niet meer in Fort Knox liggen. Peter Beter hield bij hoog en laag vol dat president Johnson al het goud uit Fort Knox aan de Engelse regering had verkocht.

Hij kreeg door de stijgende druk van de publieke opinie gedaan dat een onderzoekscommissie in Fort Knox mocht gaan kijken. De commissie verklaarde dat er in de kluis inderdaad goud aanwezig was, maar hun getuigenis klonk niet echt overtuigend.

Ook de volgende jaren dook regelmatig het gerucht op dat het goud uit de kluizen van Fort Knox verdwenen was, al is dit nooit door keiharde bewijzen aangetoond.

Iets niet pluis?

De gezaghebbende internationale specialist in bankieren James Turk is er de laatste jaren steeds meer van overtuigd geraakt dat er iets niet pluis is in Fort Knox. Zo merkt hij een duidelijk verschil op in de schatting van het goud in het Treasure Departement en de Federal Reserve Bank, daar waar deze schatting gelijk zou moeten zijn.

Een andere analist, Kirby vermoedt dat de ‘Fed’ misschien wel helemaal geen fysiek verhandelbaar goud meer heeft. Uitspraken van de voorzitter van de Duitse centrale bank lijken dit verder te bevestigen.

Geen audit toegestaan

Wat een einde kan maken aan de theorieën over het verdwenen goud uit fort Knox is een onafhankelijke audit, maar die wordt steeds afgehouden. Dat het handelen van de Fed en de US Treasury soms schimmig verdacht mag worden is duidelijk, maar wil dit zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de grootste bankoverval in de geschiedenis?

Het goud in fort Knox is hoe dan ook legendarisch…

Goudstaven en gouden munten steeds meer in trek

Gepost op 11 juni 2009 17:15

In volle financiële crisis kiezen steeds meer private beleggers voor goud. Op zich helemaal niet verwonderlijk, want het blijft een solide beleggingsvorm die investeerders in deze onzekere tijden aantrekt. Ook inspireert het goudzoekers om vermaarde goudschatten proberen boven te halen.

Nood in Duitsland

Volgens de Duitse krant Berliner Zeitung worden gouden munten en goudstaven steeds moeilijker te krijgen in Duitsland, zo lezen we in Het Laatste Nieuws. Handelaars nemen geen bestellingen meer aan, en de nood aan goud is er hoog.

“De vraag ligt veel hoger dan onze capaciteit”, weet het hoofd van het Berlijnse filiaal van handelaar in edelmetalen Pro Aurum, die met de handen in het haar zit. Steeds meer beleggers zijn dan ook ten einde raad, want ze hebben het vertrouwen in aandelen en de beurs verloren.

Hetzelfde fenomeen doet zich voor in de rest van Duitsland bij banken en goudhandelaars. “We kunnen momenteel inderdaad niet aan de vraag voldoen”, aldus een handelaar van de WGZ-bank in Düsseldorf.

Schaarste bij de leveranciers.

Bij de leveranciers is er eveneens een acute schaarste. “De vraag naar goud als belegging is drastisch gestegen. De jongste tijd is de vraag haast geëxplodeerd”, zegt Stephan Henkel van Umicore.

De levertijd van goud bedraagt momenteel in Duitsland twee tot vier weken. “De vraag is momenteel tien keer hoger dan anders”, luidt het nog.

Op zoek naar goudschatten

De dreigende schaarste aan goud drijft sommigen naar creatieve oplossingen. Zo wordt steeds meer gezocht naar oude legendarische goudschatten.

Amerikaanse onderzoekers verkennen de bodem van de Middellandse Zee in een zoektocht naar een schat die volgens ingewijden bestaat uit vier miljoen dollar aan goudstaven en zilverstukken. Deze schat moet geborgen zitten in het wrak van een Engels schip dat in 1694 vergaan is.

Het gaat om de His Majesty’s Sussex, en de inhoud van het schip behoort wettelijk gezien tot de eigendom van de Britse overheid. Dit schip was een oorlogsschip van bijna 50 meter lang. Het schip verging tijdens een storm op 19 februari 1694, en de hele bemanning verloor hierbij het leven.

De schat aan boord had een belangrijk doel. De koning van Engeland wilde die naar de hertog van Savoie sturen om een leger uit te rusten in de strijd tegen de Engelse koning.

Akkoord

Toch beweert het bedrijf dat de berging wil doen, Odyssey Marine Exploration, dat het een akkoord heeft weten af te sluiten met de Britse regering dat ze het goud mag opdelven en een niet nader bekend percentage van het goud mag behouden.

Het bedrijf gaat op zoek in de buurt van Gibraltar op een diepte van duizend meten. Bij dit werk worden twee robotten uitgezet die de schat moeten bovenhalen.

Van onschatbare waarde

Als de schat wordt opgehaald, is hij van onschatbare waarde. Er is niet alleen de nominale waarde die dus op vier miljard dollar geschat wordt, maar dergelijke antieke stukken met bovendien een zeldzame historische betekenis halen ongelooflijke prijzen bij een weliswaar kleine schare fanatieke verzamelaars die wel tot de meest kapitaalkrachtige personen van de wereld behoren.

Antiek goud en antiek zilver doet nu eenmaal de verbeelding op hol slaan…

Op zoek naar gouden munten

Gepost op 11 juni 2009 17:11

Op zoek naar gouden munten

De prijzen van goudbaren en gouden munten doen het steeds beter, en dat is natuurlijk goed nieuws voor wie nog baar goud of gouden munten liggen heeft en die wil verkopen. Tenzij je natuurlijk van je verzameling nog geen afstand kunt doen en erop rekent dat de prijzen nog verder zullen stijgen… Nu worden gouden munten vooral als verzamel- en investeringsobject beschouwd, maar ze waren lange tijd de pijlers van ons monetair systeem.

Oudheid

Gouden munten zijn van alle tijden. Ze werden voor het eerst op geregelde basis geslagen in opdracht van de Egyptische farao’s rond 2700 voor Christus. Aanvankelijk hadden ze nog een erg variabel goudgehalte omdat de smelttechnieken en de kennis van puur goud nog niet op punt stond. Ook werden ze vooral als giften gebruikt, onder meer aan de goden, en niet zozeer als een handelsinstrument.

Het duurde tot de welbekende koning Croesus van Lydië tot gouden munten van een gestandaardiseerde zuiverheid werden geslagen en als betaalmiddel gebruikt. Tevoren had Koning Pheidon van Argos wel al zilveren munten laten slaan rond 700 voor Christus.

De Chinezen deden hetzelfde met goud in de vijfde en zesde eeuw voor Christus in de Ying Yuan dynastie.

Belangrijk betaalmiddel

Lange tijd waren gouden munten een belangrijk betaalmiddel, tot zelfs in de 20ste eeuw. De meeste landen stopten met gouden munten voor de dagelijkse betalingen te maken in 1933, toen tijdens de grote wereldcrisis die dan heerste de regeringen massaal afstapten van de goudstandaard.

In Amerika stapte men via Executive Order 6102 in dat jaar af van de goudstandaard, en velen volgden. Gevolg was dat de dollar meteen enorm devalueerde. Helemaal liet de dollar het goud nog niet los in de VS, dat gebeurde pas in 1971.

Collector’s item

Nu zijn gouden munten vooral verzamelvoorwerpen, die ongekende prijzen kunnen halen. De waarde van een gouden munt wordt bepaald door tal van factoren, zoals de zeldzaamheid, geschiedenis, leeftijd, toestand en zuiverheid. Al deze factoren samen en natuurlijk ook de wetten van vraag en aanbod kunnen leiden tot gekke prijzen die dreigen te escaleren.

Duurste gouden munten aller tijden

De prijzen van gouden munten kunnen ongekende hoogtes halen.

Enkele voorbeelden:

 • In juli 2002 werd een erg zeldzame 1933 Double Eagle munt van 20 $ verkocht voor een recordbedrag van 7.590.020 $ bij Sotheby’s. Deze munten werden destijds geslagen door de US Mint company, maar door Executive Order 6102 werden de meeste destijds ingeleverd en gesmolten. Slechts een handvol van deze munten bleef over.
 • In 2007 produceerde de Royal Canadian Mint een gouden munt van 100 kg (!) met een nominale waarde van 1 miljoen dollar, alhoewel de goudwaarde op dat moment al twee miljoen dollar was. De munt is 3 cm dik en heeft een diamater van 50 cm. Ze was bedoeld als promotiestunt voor een nieuwe reeks Canadese munten.
 • In oktober 2007 verklaarde David Albanese (president van Albanese rare Coins) dat een eagle munt van 10 $ uit 1804 (gemaakt als diplomatiek geschenk voor president Andrew Jackson) aan een anonieme private verzamelaar werd verkocht voor vijf miljoen $.

De geschiedenis van goud: hoe het begon

Gepost op 11 juni 2009 15:11

De geschiedenis van goud start nog veel voeger dan de Egyptenaren ten tijde van Toetankamon. De allereerste gouden juwelen dateren uit de periode van 3000 voor Christus en vallen te situeren in het gebied tussen Tigris en Eufraat in het zuiden van het huidige Irak. Het aanbod verbaasde archeologen, die hun hartje konden ophalen aan de schatten van de koninklijke tombes in Ur.

Kunstenaars

Tussen de schatten vonden ze een prachtige gouden helm van de koning, bezet met schitterende juwelen en een diadeem van de koningin met gouden blaadjes, oorringen, halskettingen en nog meer juwelen.
Deze juwelen waren vervaardigd door Summerische juweliers, die vijfduizend jaar geleden dus al deze techniek in de vingers hadden. Ze waren ware kunstenaars en stonden omwille van hun vakmanschap in hoog aanzien.

Verder verfijnd

De technieken werden verder verfijnd door de Egyptische goudsmeden, die de technieken om de zuiverheid van goud te testen verder verfijnden. Ze ontdekten dat ze dit door verhitting konden doen en begonnen ook goud met andere metalen te versmelten om zo het relatief zachte goud harder te maken en ook andere kleuren te bekomen.
Ze introduceerden ook de verloren wastechniek, die nu nog altijd gebruikt wordt in de moderne juwelierswereld.
Merkwaardig genoeg werd tezelfdertijd gelijkaardige kennis ontwikkeld op een totaal andere plaats, namelijk bij de Chavin beschaving in Peru. Daar werden ornamenten en voorwerpen gemaakt door goud te verhitten en met een hamer te bewerken.

Handelsmiddel

Goud was niet alleen een prachtig materiaal om juwelen, kunstvoorwerpen en andere voorwerpen mee te maken. Het gold ook snel als een middel om handel mee te drijven.
In China bijvoorbeeld werd goud al in 1091 voor Christus gelegaliseerd als een officieel betaalmiddel als een alternatief voor zijde. Eerst gebeurde dit in de vorm van kleine gouden vierkantjes, later werden dat kubussen.
De eerste maal dat echt munten werden geslagen was in Klein-Azië in de achtste eeuw voor Christus. Ze waren gemaakt in electrum, de natuurlijke legering van zilver en goud die vaak in rivieren gevonden kan worden. Deze munten bestonden uit een beeltenis aan de ene kant en een officieel zegel aan de andere kant.

Croesus

De introductie van pure gouden en zilveren munten is te danken aan de legendarische Lydische koning Croesus. Hij stond bekend als een van de allerrijkste, zoniet rijkste, personen uit de oudheid.
Deze gouden en zilveren munten, vaak vermengd met koper, werden steeds vaker gebruikt als betaalmiddel, eerst tussen de naburige staten en later ook bij het uitbouwen van de internationale handelsroutes van de mediterrane wereld.

Romeinen

Zilver werd toen nog meer gebruikt omdat de meeste landen eenvoudigweg nog niet over voldoende goud beschikten. Alleen in Mycene werd goud alom gebruikt. Ook de Grieken en de vroegste Romeinse keizers hadden maar relatief weinig gouden munten omdat ze een tekort aan goud hadden.
Dat zou veranderen naarmate de Romeinen de wereld verder verkenden en nieuwe goudgebieden ontdekten.

Hoe wordt de goudprijs bepaald?

Gepost op 4 juni 2009 22:33

De media geven vaak tegenstrijdige signalen wat de productie van goud over de wereld en bijgevolg de goudprijs betreft. Volgens de ene stijgt de prijs, volgens de andere daalt ze maar dit is niet zo eenvoudig te bepalen.

Studie van de goudprijs: voer voor specialisten

De goudprijs wordt in feite bepaald door een complexe, ondoorzichtige mix van tal van factoren. Liever dan naar bepaalde facetten te kijken, moet je alle bepalende parameters in hun geheel bekijken om al deze factoren die een invloed hebben op de goudprijs in hun juiste perspectief te zetten.

De onderlinge samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van deze factoren bestuderen is een studie op zich die we best aan de specialisten overlaten.

Opmerkelijk aan deze factoren is dat ze ook de neiging hebben elkaar onderling te gaan compenseren, met andere woorden wanneer één bepaalde factor voor een grote plotse stijging of daling van de goudprijs zorgt zijn er telkens weer andere factoren die dit grote prijsverschil gaan afvlakken. Dit maakt dat de goudprijs op termijn minder vluchtig en labiel is als andere grondstoffen, met dien verstande dat we op lange termijn toch steeds een stijgende, zij het gestaag stijgende zonder te veel uitschieters naar beneden of onder, zien.

Conventie

Het grootste deel van goud wordt gebruikt voor juwelen en slechts een kleiner deel voor industriële toepassingen. Dit betekent dat de waarde van goud in feite puur berust op conventie, met andere woorden algemeen aanvaarde onderlinge afspraken.
Dat houdt een zeker gevaar in, want op het moment dat goud niet langer populair zou zijn of de banken beslissen iets anders als onderpand te gebruiken stort de koers van goud in elkaar. Niet dat we gaan doemdenken, want de kans dat dit gebeurt is oneindig klein en het zal uiteraard ook nooit van vandaag op morgen gebeuren zodat iedereen ten gepaste tijden zijn voorzorgen kan nemen.
De vraag naar juwelen is eveneens een stabiliserende factor. Als de goudprijs sterk stijgt, zullen er minder juwelen verkocht worden, want dat is een luxeproduct. Dit in tegenstelling tot een sterke stijging van bijvoorbeeld de olieprijzen, die in verhouding voor een minder afnemende vraag zorgen omdat we allemaal blijven met de auto rijden.

Voorraad

In de geschiedenis van de mensheid werd al meer dan 150.000 ton goud opgehaald (waarvan 2/3 in de laatste vijftig jaar). Goud wordt niet echt ‘verbruikt’ en is gemakkelijk recupereerbaar zodat er weinig of geen van al het opgedolven goud verloren gaat.

De totale goudvoorraad ziet er als volgt uit:

Juwelen 52%
Investeringen 16%
Banken 18%
Overige 2%

Aanbod

Het aanbod van goud is als volgt verdeeld:
Mijnen 61%
Centrale banken 14%
Recyclage 25%

Zuid-Afrika mag zich met voorsprong de grootse goudproducent van de wereld noemen (zowat 15% van de wereldproductie) maar het beolang neemt duidelijk af ten voordele van de nieuwe goudmijnen in landen als Australië en China en in Zuid-Amerika.

Vraag

De vraag naar goud is als volgt verdeeld:
Juwelen 69%
Investeringen 19%
Industriële toepassingen 12%

De voordelen van fysiek goud

Gepost op 28 mei 2009 22:33

Fysiek goud kopen heeft een aantal voordelen die de geïnteresseerde investeerder misschien over de streep kunnen trekken. Er zijn verschillende manieren om rechtstreeks of onrechtstreeks te profiteren van een stijgende goudprijs.

Goudstaven

De  inkoop van  fysiek goud is erg gemakkelijk, en heel wat particulieren zweren dan ook terecht nog altijd bij fysiek goud. Een gemakkelijke manier om te beleggen in fysiek goud zijn goudstaven van een kilo die de meeste banken aanbieden. je kan deze goudstaven ook vinden bij gespecialiseerde beurshuizen en valutahandelaren. Een minpunt is wel dat aan de actuele goudprijs, de aankoop van een staaf van een kilo een grote investering is voor de meeste investeerders, maar het is een investering die extreem hoge kansen op een groot rendement levert.

Gemakkelijk te bewaren

Het hoge soortelijk gewicht van goud maakt dat een staaf van maar een omvang heeft van 10cm x 5cm x 0,7cm. Dit houdt in dat je relatief weinig stapelplaats nodig hebt om toch een aanzienlijk bedrag aan goud te kunnen bewaren.
Bewaren van je goudstaven doe je best in een kluis. Een kluis kan je ook makkelijk huren in je bank De meeste banken en goudverkopers beschikken ook over kleinere staafjes van 250 gram, 100 gram, 50 gram,…
Op beleggingsgoud dient in België geen BTW betaald te worden.

Waardebehoudend

Als basisinvestering voor wie zelerheid wil is fysiek goud aan te raden, want alle andere beleggingen zijn in feite niks meer dan papieren goud. Fysiek goud behoudt onder alle omstandigheden zijn waarde, wat van aandelen en andere beleggingen niet steeds gezegd kan worden.
De waarde van fysiek goud zal zeker in de nabije toekomst behouden blijven gezien het vertrouwen van beleggers in goud. Van schaarste zal ook geen sprake zijn, want al het goud dat ooit werd opgedolven is zo goed als bewaard gebleven en de aarde heeft nog tal van vindplaatsen om nieuw goud op te graven.

Krugerrand

Gouden munten zijn interessant als je voor een klein bedrag goud wil kopen of verkopen. De meest verhandelde munt is de Zuid-Afrikaanse Krugerrand: ze bestaat uit 1 ons zuiver goud (31,1gr) en je betaalt er maar een kleine premie bovenop. Je kan ook 1/2, 1/4 en 1/10 Krugerrands kopen bij de meeste handelaren. Hier betaal je wel een grotere premie op. De waarde van gouden munten blijft meestal zeer stabiel op lange termijn.

Gouden souverein

Een andere courante munt is de Britse gouden soeverein. Met een zuiverheid van 22 karaat en een gewicht van 7,99 gram bruto iets zwaarder dan haar tegenhangers. De eerste gouden soevereins dateren uit het begin van de 19de eeuw en ze worden nog altijd jaarlijks uitgegeven. De Britse gouden souverein is dankzij het imperiale verleden van Groot-Brittannië een munt die internationaal erg gekend en geliefd is bij beleggers in goud.
Meer zeldzame en minder courante gouden munten kosten dikwijls meer dan hun goudwaarde omdat ze ook in trek zijn bij verzamelaars.