Antwerpen Goudbank koopt en verkoop goudstaven, goudbaren, gouden munten en penningen aan rechtstreekse goudprijzen van de beurs.Antwerpen Goudbank, Goudbank AntwerpenKlik hier voor meer info :: Antwerpen Goudbank

Artikels aangeduidt met ‘goudprijs’

Hoe wordt de goudprijs bepaald?

Gepost op 4 juni 2009 22:33

De media geven vaak tegenstrijdige signalen wat de productie van goud over de wereld en bijgevolg de goudprijs betreft. Volgens de ene stijgt de prijs, volgens de andere daalt ze maar dit is niet zo eenvoudig te bepalen.

Studie van de goudprijs: voer voor specialisten

De goudprijs wordt in feite bepaald door een complexe, ondoorzichtige mix van tal van factoren. Liever dan naar bepaalde facetten te kijken, moet je alle bepalende parameters in hun geheel bekijken om al deze factoren die een invloed hebben op de goudprijs in hun juiste perspectief te zetten.

De onderlinge samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van deze factoren bestuderen is een studie op zich die we best aan de specialisten overlaten.

Opmerkelijk aan deze factoren is dat ze ook de neiging hebben elkaar onderling te gaan compenseren, met andere woorden wanneer één bepaalde factor voor een grote plotse stijging of daling van de goudprijs zorgt zijn er telkens weer andere factoren die dit grote prijsverschil gaan afvlakken. Dit maakt dat de goudprijs op termijn minder vluchtig en labiel is als andere grondstoffen, met dien verstande dat we op lange termijn toch steeds een stijgende, zij het gestaag stijgende zonder te veel uitschieters naar beneden of onder, zien.

Conventie

Het grootste deel van goud wordt gebruikt voor juwelen en slechts een kleiner deel voor industriële toepassingen. Dit betekent dat de waarde van goud in feite puur berust op conventie, met andere woorden algemeen aanvaarde onderlinge afspraken.
Dat houdt een zeker gevaar in, want op het moment dat goud niet langer populair zou zijn of de banken beslissen iets anders als onderpand te gebruiken stort de koers van goud in elkaar. Niet dat we gaan doemdenken, want de kans dat dit gebeurt is oneindig klein en het zal uiteraard ook nooit van vandaag op morgen gebeuren zodat iedereen ten gepaste tijden zijn voorzorgen kan nemen.
De vraag naar juwelen is eveneens een stabiliserende factor. Als de goudprijs sterk stijgt, zullen er minder juwelen verkocht worden, want dat is een luxeproduct. Dit in tegenstelling tot een sterke stijging van bijvoorbeeld de olieprijzen, die in verhouding voor een minder afnemende vraag zorgen omdat we allemaal blijven met de auto rijden.

Voorraad

In de geschiedenis van de mensheid werd al meer dan 150.000 ton goud opgehaald (waarvan 2/3 in de laatste vijftig jaar). Goud wordt niet echt ‘verbruikt’ en is gemakkelijk recupereerbaar zodat er weinig of geen van al het opgedolven goud verloren gaat.

De totale goudvoorraad ziet er als volgt uit:

Juwelen 52%
Investeringen 16%
Banken 18%
Overige 2%

Aanbod

Het aanbod van goud is als volgt verdeeld:
Mijnen 61%
Centrale banken 14%
Recyclage 25%

Zuid-Afrika mag zich met voorsprong de grootse goudproducent van de wereld noemen (zowat 15% van de wereldproductie) maar het beolang neemt duidelijk af ten voordele van de nieuwe goudmijnen in landen als Australië en China en in Zuid-Amerika.

Vraag

De vraag naar goud is als volgt verdeeld:
Juwelen 69%
Investeringen 19%
Industriële toepassingen 12%