Antwerpen Goudbank koopt en verkoop goudstaven, goudbaren, gouden munten en penningen aan rechtstreekse goudprijzen van de beurs.Antwerpen Goudbank, Goudbank AntwerpenKlik hier voor meer info :: Antwerpen Goudbank

Archieven

De geschiedenis van goud: hoe het begon

Gepost op 11 juni 2009 15:11

De geschiedenis van goud start nog veel voeger dan de Egyptenaren ten tijde van Toetankamon. De allereerste gouden juwelen dateren uit de periode van 3000 voor Christus en vallen te situeren in het gebied tussen Tigris en Eufraat in het zuiden van het huidige Irak. Het aanbod verbaasde archeologen, die hun hartje konden ophalen aan de schatten van de koninklijke tombes in Ur.

Kunstenaars

Tussen de schatten vonden ze een prachtige gouden helm van de koning, bezet met schitterende juwelen en een diadeem van de koningin met gouden blaadjes, oorringen, halskettingen en nog meer juwelen.
Deze juwelen waren vervaardigd door Summerische juweliers, die vijfduizend jaar geleden dus al deze techniek in de vingers hadden. Ze waren ware kunstenaars en stonden omwille van hun vakmanschap in hoog aanzien.

Verder verfijnd

De technieken werden verder verfijnd door de Egyptische goudsmeden, die de technieken om de zuiverheid van goud te testen verder verfijnden. Ze ontdekten dat ze dit door verhitting konden doen en begonnen ook goud met andere metalen te versmelten om zo het relatief zachte goud harder te maken en ook andere kleuren te bekomen.
Ze introduceerden ook de verloren wastechniek, die nu nog altijd gebruikt wordt in de moderne juwelierswereld.
Merkwaardig genoeg werd tezelfdertijd gelijkaardige kennis ontwikkeld op een totaal andere plaats, namelijk bij de Chavin beschaving in Peru. Daar werden ornamenten en voorwerpen gemaakt door goud te verhitten en met een hamer te bewerken.

Handelsmiddel

Goud was niet alleen een prachtig materiaal om juwelen, kunstvoorwerpen en andere voorwerpen mee te maken. Het gold ook snel als een middel om handel mee te drijven.
In China bijvoorbeeld werd goud al in 1091 voor Christus gelegaliseerd als een officieel betaalmiddel als een alternatief voor zijde. Eerst gebeurde dit in de vorm van kleine gouden vierkantjes, later werden dat kubussen.
De eerste maal dat echt munten werden geslagen was in Klein-Azië in de achtste eeuw voor Christus. Ze waren gemaakt in electrum, de natuurlijke legering van zilver en goud die vaak in rivieren gevonden kan worden. Deze munten bestonden uit een beeltenis aan de ene kant en een officieel zegel aan de andere kant.

Croesus

De introductie van pure gouden en zilveren munten is te danken aan de legendarische Lydische koning Croesus. Hij stond bekend als een van de allerrijkste, zoniet rijkste, personen uit de oudheid.
Deze gouden en zilveren munten, vaak vermengd met koper, werden steeds vaker gebruikt als betaalmiddel, eerst tussen de naburige staten en later ook bij het uitbouwen van de internationale handelsroutes van de mediterrane wereld.

Romeinen

Zilver werd toen nog meer gebruikt omdat de meeste landen eenvoudigweg nog niet over voldoende goud beschikten. Alleen in Mycene werd goud alom gebruikt. Ook de Grieken en de vroegste Romeinse keizers hadden maar relatief weinig gouden munten omdat ze een tekort aan goud hadden.
Dat zou veranderen naarmate de Romeinen de wereld verder verkenden en nieuwe goudgebieden ontdekten.

Hoe wordt de goudprijs bepaald?

Gepost op 4 juni 2009 22:33

De media geven vaak tegenstrijdige signalen wat de productie van goud over de wereld en bijgevolg de goudprijs betreft. Volgens de ene stijgt de prijs, volgens de andere daalt ze maar dit is niet zo eenvoudig te bepalen.

Studie van de goudprijs: voer voor specialisten

De goudprijs wordt in feite bepaald door een complexe, ondoorzichtige mix van tal van factoren. Liever dan naar bepaalde facetten te kijken, moet je alle bepalende parameters in hun geheel bekijken om al deze factoren die een invloed hebben op de goudprijs in hun juiste perspectief te zetten.

De onderlinge samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van deze factoren bestuderen is een studie op zich die we best aan de specialisten overlaten.

Opmerkelijk aan deze factoren is dat ze ook de neiging hebben elkaar onderling te gaan compenseren, met andere woorden wanneer één bepaalde factor voor een grote plotse stijging of daling van de goudprijs zorgt zijn er telkens weer andere factoren die dit grote prijsverschil gaan afvlakken. Dit maakt dat de goudprijs op termijn minder vluchtig en labiel is als andere grondstoffen, met dien verstande dat we op lange termijn toch steeds een stijgende, zij het gestaag stijgende zonder te veel uitschieters naar beneden of onder, zien.

Conventie

Het grootste deel van goud wordt gebruikt voor juwelen en slechts een kleiner deel voor industriële toepassingen. Dit betekent dat de waarde van goud in feite puur berust op conventie, met andere woorden algemeen aanvaarde onderlinge afspraken.
Dat houdt een zeker gevaar in, want op het moment dat goud niet langer populair zou zijn of de banken beslissen iets anders als onderpand te gebruiken stort de koers van goud in elkaar. Niet dat we gaan doemdenken, want de kans dat dit gebeurt is oneindig klein en het zal uiteraard ook nooit van vandaag op morgen gebeuren zodat iedereen ten gepaste tijden zijn voorzorgen kan nemen.
De vraag naar juwelen is eveneens een stabiliserende factor. Als de goudprijs sterk stijgt, zullen er minder juwelen verkocht worden, want dat is een luxeproduct. Dit in tegenstelling tot een sterke stijging van bijvoorbeeld de olieprijzen, die in verhouding voor een minder afnemende vraag zorgen omdat we allemaal blijven met de auto rijden.

Voorraad

In de geschiedenis van de mensheid werd al meer dan 150.000 ton goud opgehaald (waarvan 2/3 in de laatste vijftig jaar). Goud wordt niet echt ‘verbruikt’ en is gemakkelijk recupereerbaar zodat er weinig of geen van al het opgedolven goud verloren gaat.

De totale goudvoorraad ziet er als volgt uit:

Juwelen 52%
Investeringen 16%
Banken 18%
Overige 2%

Aanbod

Het aanbod van goud is als volgt verdeeld:
Mijnen 61%
Centrale banken 14%
Recyclage 25%

Zuid-Afrika mag zich met voorsprong de grootse goudproducent van de wereld noemen (zowat 15% van de wereldproductie) maar het beolang neemt duidelijk af ten voordele van de nieuwe goudmijnen in landen als Australië en China en in Zuid-Amerika.

Vraag

De vraag naar goud is als volgt verdeeld:
Juwelen 69%
Investeringen 19%
Industriële toepassingen 12%

De voordelen van fysiek goud

Gepost op 28 mei 2009 22:33

Fysiek goud kopen heeft een aantal voordelen die de geïnteresseerde investeerder misschien over de streep kunnen trekken. Er zijn verschillende manieren om rechtstreeks of onrechtstreeks te profiteren van een stijgende goudprijs.

Goudstaven

De  inkoop van  fysiek goud is erg gemakkelijk, en heel wat particulieren zweren dan ook terecht nog altijd bij fysiek goud. Een gemakkelijke manier om te beleggen in fysiek goud zijn goudstaven van een kilo die de meeste banken aanbieden. je kan deze goudstaven ook vinden bij gespecialiseerde beurshuizen en valutahandelaren. Een minpunt is wel dat aan de actuele goudprijs, de aankoop van een staaf van een kilo een grote investering is voor de meeste investeerders, maar het is een investering die extreem hoge kansen op een groot rendement levert.

Gemakkelijk te bewaren

Het hoge soortelijk gewicht van goud maakt dat een staaf van maar een omvang heeft van 10cm x 5cm x 0,7cm. Dit houdt in dat je relatief weinig stapelplaats nodig hebt om toch een aanzienlijk bedrag aan goud te kunnen bewaren.
Bewaren van je goudstaven doe je best in een kluis. Een kluis kan je ook makkelijk huren in je bank De meeste banken en goudverkopers beschikken ook over kleinere staafjes van 250 gram, 100 gram, 50 gram,…
Op beleggingsgoud dient in België geen BTW betaald te worden.

Waardebehoudend

Als basisinvestering voor wie zelerheid wil is fysiek goud aan te raden, want alle andere beleggingen zijn in feite niks meer dan papieren goud. Fysiek goud behoudt onder alle omstandigheden zijn waarde, wat van aandelen en andere beleggingen niet steeds gezegd kan worden.
De waarde van fysiek goud zal zeker in de nabije toekomst behouden blijven gezien het vertrouwen van beleggers in goud. Van schaarste zal ook geen sprake zijn, want al het goud dat ooit werd opgedolven is zo goed als bewaard gebleven en de aarde heeft nog tal van vindplaatsen om nieuw goud op te graven.

Krugerrand

Gouden munten zijn interessant als je voor een klein bedrag goud wil kopen of verkopen. De meest verhandelde munt is de Zuid-Afrikaanse Krugerrand: ze bestaat uit 1 ons zuiver goud (31,1gr) en je betaalt er maar een kleine premie bovenop. Je kan ook 1/2, 1/4 en 1/10 Krugerrands kopen bij de meeste handelaren. Hier betaal je wel een grotere premie op. De waarde van gouden munten blijft meestal zeer stabiel op lange termijn.

Gouden souverein

Een andere courante munt is de Britse gouden soeverein. Met een zuiverheid van 22 karaat en een gewicht van 7,99 gram bruto iets zwaarder dan haar tegenhangers. De eerste gouden soevereins dateren uit het begin van de 19de eeuw en ze worden nog altijd jaarlijks uitgegeven. De Britse gouden souverein is dankzij het imperiale verleden van Groot-Brittannië een munt die internationaal erg gekend en geliefd is bij beleggers in goud.
Meer zeldzame en minder courante gouden munten kosten dikwijls meer dan hun goudwaarde omdat ze ook in trek zijn bij verzamelaars.